Az élet minőségével foglalkozunk! "Tanuld magad egészségesre!" „A jövő orvosa nem gyógyszerhez folyamodik, hanem felkelti páciense érdeklődését az emberi test gondozása, a táplálkozás, a betegségek okai és azok megelőzése iránt." (Thomas Edison 1847 – 1931 elektrotechnikus, feltaláló USA)... >>> BLOG

MENÜ

Pszichológiai funkciók

Az emberi lény érése és a csakrák fejlődése során az egyes csakrák a személy életében egy-egy kibontakozó pszichológiai mintát reprezentálnak. A kellemetlen érzésekre legtöbbünk úgy reagál, hogy leblokkolja érzéseit, és nagymértékben leállítja a természetes energiaáramlást. Például, ha egy gyermeket sokszor leállítanak, amikor az embernek szeretetet próbál adni, akkor valószínűleg abba fogja hagyni ilyen próbálkozásait. Ennek érdekében valószínűleg megpróbálja belső szeretetérzését leállítani. Hogy ezt meg tudja tenni, meg kell állítania a szívén átáramló energiafolyamatot. Minden alkalommal, amikor valaki blokkolja egy élményét, A csakrák a „blokkolt” stagnáló energiától eltömődnek, vagy visszafelé (az óramutató járásával ellentétes irányban) pörögnek, sőt betegség esetén nagyon erősen torzulnak, vagy szakadozottá válnak.

Az egyes csakrák állapotát mérve meghatározható az illető általános hosszú távú és jelen életbéli feladata. A fej és a mellkasi aura három csakrája irányítja az értelmet, a test mellső részén lévő csakrák vezérlik az érzelmeket, míg ezek háti oldalon lévő megfelelői az akaratot. A mellkasi és a háti oldal párként együttműködik, és a közöttük lévő egyensúly sokkal fontosabb, mint csupán az, hogy egyiküket nagyon tágra nyissuk.

A főbb csakrák és a hozzájuk kapcsolódó pszichológiai funkciók

Mentális központok +  Mivel függnek össze:

  1. Koronacsakra (fejtető, a képen nincs jelölve…) – A teljes személyiség integrálása az élettel, és az emberi faj spirituális aspektusaival.

 6A Homloki központ – Mentális fogalmak vizualizálásának és megértésének képessége

 6B Mentális Elképzeléseinek, gyakorlati végrehajtó központ megvalósításának képessége

 Akarati központok:

 2B A nyak alapján – Az én (self) érzése a társadalmon és hivatáson belül.

 4B A lapockák – Ego-akarat, vagy a külvilág közötti központra irányuló akarat.

 3B Rekeszizom – Gyógyítás, saját egészségre központra irányuló szándék.

 2B Keresztcsonti – A szexuális energia mennyisége.

 1 Farkcsonti – A fizikai energia mennyisége, élni akarás.

 Érzelmi központok:

 5A Mellkasi centrum – Befogadás és asszimiláció

 4A Szív központ – Szívből jövő szeretet a másik emberi lény iránt, az élet iránti nyitottság.

 3A Napfonat Óriási boldogság és kitárulás, spirituális bölcsesség, az élet egyetemességének tudatosulása. Ki vagy Te a világegyetemen belül?

 2A Szeméremcsonti – Az ellenkező nem iránti szeretet minősége, fizikai, mentális és spirituális öröm nyújtása és elfogadása.

 Az első csakra, a farkcsonti központ (1) a fizikai energia mennyiségéhez, és a fizikai valóságban élni akaráshoz kapcsolódik. Ez az első helye az életerő fizikai világban való megnyilvánulásának. A farkcsont energiapumpaként működik, éteri szinten, amely segíti az energiát felfelé irányítani a gerincoszlopban. Ha a fizikai képesség igenléséhez hozzáadódik az akarat, az az egyénnek erőt és vitalitást kölcsönöz. Azt az állítást fejezi ki: „most itt vagyok”. Ez az ember a fizikai valóságban jól megalapozott. Az „erő” és a vitalitás jelenléte vitális energiaként sugárzik belőle. Gyakran generátorként működik, energizálva a maga körül lévőket, felöltve energiarendszerünket. Erős élni akarás van. Ha a farkcsont-központ gátolt vagy zárt, a vitalitás vagy életerő java része blokkolt, és a személy nem tesz erős benyomást a fizikai világban. „Nincs itt.” Kerülni fogja a fizikai aktivitást, alacsony energiaszinten van, „beteg” is lehet. Hiányzik a fizikai ereje.

 A szeméremcsonti csakra (2A csakra) a másik nem iránti szeretet képességéhez kapcsolódik. Ha nyitott, ez elősegíti a szexuális és testi öröm adását-kapását. A teljes testre kiterjedő orgazmushoz azonban minden csakra nyitottságára szükség van.

 A keresztcsonti központ (2B) az egyén szexuális energiáihoz kapcsolódik. Ha ez a központ nyitott, az illető érzi szexuális erejét. Ha ezt a csakrát blokkolja, akkor bármilyen szexuális ereje vagy potenciája van, gyenge, nem kielégítő, csalódást okozó partner lesz. Valószínűleg kevés szexuális késztetése lesz, s hajlamos elkerülni a szexet, s tagadni annak fontosságát és örömét, s ez az adott terület alul táplálását eredményezi. Az orgazmus életenergiában fürdeti meg a testet, s így az ez úton nem kap táplálékot, és nem kapja meg az egyesülés pszichológiai táplálékát sem és a másik emberrel való testkontaktust sem. A keresztcsonti csakra a szeméremcsonti csakra párjaként működik. Azon a két ponton, ahol a mellső és háti központok összeérnek a csakra szívében, a gerincoszlopban, az életerő a második legerősebb fizikai szükségletét, az egyesülés iránti vágyat fejezi ki. E hatalmas erő áttöri a két ember által önmaguk közé önmaguk által állított akadályokat, és közelebb hozza őket egymáshoz. Így minden ember szexualitása kapcsolatban áll életerejével.

 Mivel a test medencei része a vitalitás forrása, ha ezen a területen bármelyik központ blokkolt, ennek hatása a fizikai és szexuális vitalitás csökkenése lesz. A szeméremcsonti központ gátoltsága nőknél az orgazmusra való képtelenséghez vezet. A nő nem képes nyitott lenni, és hüvelyével kapcsolatot teremteni, s valószínűleg nem fogja élvezni a behatolást. Esetleg mindig ő akar az agresszív fél lenni a szexuális aktus során, azaz ő akar felül lenni, illetve a mozgások többségét ő akarja kezdeményezni. A torzulás itt az, hogy mindig ő akarja a kontrollt birtokolni. Egészséges állapotban időnként aktív, időnként passzív akar lenni, de ebben az esetben valószínűleg tudat alatt fél partnere erejétől. Finom és türelmes bánásmóddal és elfogadással lassacskán egy idő múlva képes lesz kinyitni szeméremcsonti csakráját, és befogadni, élvezni a behatolást.

A férfi szeméremcsonti csakrájának erős blokkját általában ejaculatio praecox, vagy impotencia kíséri. Valami mély szinten a férfi fél teljes szexuális erejét adni, ezért visszatartja azt. Energiaárama gyakran megszakad, vagy megreked, vagy hátrafelé irányul, a keresztcsonti csakrából kifelé, úgy, hogy orgazmuskor a penis helyett a háti második csakrán át lövell ki energiát. Ez az élmény néha fájdalmas, ami az orgazmus iránti ellenszenv kialakulásához, és a szexuális együttlét kerüléséhez vezet. Ha a hátsó csakra erős, az óramutató járásával ellentétes irányban forog, a mellső csakra gyenge, vagy zárt, a személynek erős szexuális késztetése lesz. A probléma az, hogy a szexuális energia és késztetés hatalmas mennyiségét nem kíséri a szexuális adás-elfogadás képessége, így nagyon nehéz lesz kielégíteni az erős késztetést.

 A napfonat (3. csakra) azzal az óriási örömmel kapcsolatos, amely az embert akkor tölti el, ha ismeri saját különleges, és mindennel összekapcsolt helyét a világegyetemen belül. Egy olyan ember, akinek 3A csakrája nyitott, képes arra, hogy éjjel felnézzen a csillagos égboltra, és érezze, odatartozik. Ő a megnyilvánult világegyetemen belül saját különös aspektusa kifejezésének középpontja, és ebből származik spirituális bölcsessége. Bár a napfonat mentális csakra, egészséges működése közvetlenül kapcsolódik az egyén érzelmi életéhez. Ez azért van így, mert az elme, vagy mentális folyamatok az érzelmi élet szabályozóiként működnek.

 Ha ez a központ nyitott, és harmonikusan működik, akkor az illető személynek mélyen kielégítő érzelmi élete lesz, mely nem árasztja őt el. Ha azonban a központ nyitott, de védőmembránja szakadozott, akkor a személynek nagy mennyiségű, kontrollálatlan érzelme lesz. Hatnak rá külső forrásként az asztrális világ lényei, és ez megzavarhatja őt.  Elveszhet a világegyetem és a csillagok között. Fizikai fájdalma lesz az adott területen a csakra túlzott használatától, s még betegséget is létrehozhat magában, mint pl. mellékveséi kimerülése. Ha ez a központ zárt, a személy blokkolni fogja érzelmeit, esetleg semmit sem érezve.

 E centrum sokszor a szív és a szexualitás közötti gátként szolgál. Ha azok mindketten nyitottak és a napfonat zárt, akkor elkülönülten fognak működni. Nem szabad aláértékelnünk, milyen mélyen fizikai lények vagyunk valamennyien. A gyermek születését követően fennmarad egy éteri köldökzsinór ebből a csakrából, mely összeköti őt anyjával. Amikor egy ember egy másik emberrel kapcsolatot létesít, szálak nőnek a két ember 3A csakrája között. Minél erősebb a két ember között a kapcsolat, annál több ilyen szál lesz. Azokban az esetekben, amikor egy kapcsolat elérkezik a végéhez, ezek a szálak lassan szétkapcsolódnak.

 A rekeszizom-központ (3B csakra), amely a napfonat mögött fekszik, az ember fizikai/testi egészségével összefüggő szándékaival áll kapcsolatban. Ha valakinek fontos teste egészsége, szeretné ezt fenntartani, akkor ez a központ nyitott. Ezt a központot gyógyító-központként is ismerik, és a spirituális gyógyítással áll kapcsolatban, amennyiben a napfonat nyitott, általában ez a központ is nyitott. Az általános egészséghez (mentális, érzelmi, spirituális) valamennyi központ nyitottságára és kiegyensúlyozottságára szükség van.

 A szívcsakra (4A) az a központ, amelyen keresztül szerethetünk. Ezen keresztül áramlik át az egybekapcsolódás minden élettel. Minél nyitottabbá válik ez a központ, annál nagyobb lesz a képességünk, hogy szeressünk, ez az élet folytonosan táguló köre. Ha ez a központ működik, szeretjük magunkat, gyermekeinket, társunkat, barátainkat, embertársainkat, földinket, a másik embert, és valamennyi teremtménytársunkat e földön.

 E központon keresztül kapcsolunk szálakat azok szívcsakrájához, akikkel szeretetkapcsolatban állunk. Ez magában foglalja a gyermekeket és a szülőket, éppúgy, mint a szerelmesünket és a társunkat. Valószínűleg hallotta már a kifejezést: „kötelék” – a szó kapcsolati jelentésében ezekre a szálakra vonatkozik. Ha ez a csakra nyitott, akkor a teljes egyént látjuk embertársainkban. Képesek leszünk minden emberben látni annak különlegességét, belső szépségét és fényét éppúgy, mint negatív, fejletlen részeit. A negatív stádiumban a személynek problémái vannak a szeretettel, nem képes szeretetet adni anélkül, hogy viszonzást ne várna érte.

 A lapockák között félúton helyezkedik el a 4B csakra, mely az ego, vagy a külső én akaratához kapcsolódik. Ez az a központ, amely a működésünket irányítja a fizikai világban. Ha ez a központ az óramutató járásával egyező irányban forog, akkor a dolgok véghezvitelével kapcsolatosan beállítódásunk pozitív, s az embereket, mint e dolgok véghezvitelét segítő személyeket látjuk. Saját akaratunk összhangban lesz az isteni akarattal. Barátaink akarata a mienkhez igazodik. Ha ez a központ az óramutató járásával ellentétes irányú, akkor mindennek az ellenkezője igaz. Az a tévképzetünk lesz, hogy Isten és a többi ember akarata a mienkkel ellentétes.

 Az emberek akadályoznak bennünket abban, hogy megkapjuk, amire szükségünk van, vagy véghezvigyünk valamit. Át kell lépnünk, vagy át kell gázolnunk rajtuk ahhoz, hogy megkapjuk azt, amit akarunk, ahelyett, hogy segítőtársként kezelnénk őket. Az ember kontroll által működik, és mások kontrollálása útján próbálja világát biztonságossá alkotni. Ennek az embernek az a megoldás, hogy rájön, hogyan teremthet ő maga ellenséges atmoszférát maga körül agressziójával, és kipróbálja, lehetséges-e túlélés kontroll nélkül. Ha élünk ezzel a lehetőséggel, ez elvezet bennünket egy jóságos, bőkezű és biztonságos univerzum megtapasztalásához, melyben az egész világegyetem a létezésünket támogatja.

 Más esetekben ez a központ túl aktív. Ebben az esetben a személy ahelyett, hogy képes lenne ellazulni, bízni, szeretni, azaz több energiát áramoltatni a szívcsakrán, akaratával kompenzál. Az illető burkoltan ezt sugallja: „Azt akarom, hogy teljesüljön a kívánságom anélkül, hogy figyelembe kellene vennem ember voltomat”. Ezt az embert főleg akarata, és nem a szeretete vezérli, a másik felett gyakorolt hatalommal, és nem belső erővel ér célt. Ez az a torzulás, amelyben inkább birtokoljuk házastársunkat, mintsem egyenlő félként kezeljük.

A mellkasi csakra (5A) a mellkas elülső oldalán található, és a személyes szükségletekért való felelősségvállalással áll kapcsolatban. Az ember érésével párhuzamosan szükségleteinek kielégítése egyre inkább saját magára marad. Akkor következik be az érettség, és e csakra akkor működik megfelelően, ha az ember felhagy azzal, hogy saját hiányai miatt másokat vádoljon, s nekikezd, hogy megteremtse azt, amire szüksége van, amire vágyik. Ez a központ mutatja meg azt is, milyen viszonyban van az egyén a feléje érkező dolgok elfogadásával. Ha e központot az óramutató járásával ellentétes irányban forgónak mérjük, akkor az illető nem képes elfogadni azt, ami neki adatik, ha a világot egy negatív, általában ellenséges helynek látja, akkor óvatos lesz, és a felé érkező dolgokkal kapcsolatban negatív elvárásai lesznek. Inkább vár ellenségességet, erőszakot, mint szeretetet és táplálást.

Mivel negatív energiamezőjével negatív elvárásokat épít fel, negatív bemeneteket fog vonzani, azaz, ha erőszakra számít, akkor önmagán belül van erőszak. Ahogy az ember megnyitja mellkasi központját, fokozatosan több energiát vonz magához, egészen addig, amíg már az idő java részében képes lesz mellkasi központját nyitva tartani. A központ megnyitását követő időszakban átmenetileg könnyen előfordulhat, hogy negatív tartalmakat, történéseket vonz magához, mivel hiedelme szerint ez az, ami jönni fog. Amikor képes lesz ezen az élményen túljutni, s az élményt az önmagában rejlő eredeti okhoz kapcsolni, s újra megtalálni a belső bizalmat akkor fogja újra kinyitni ezt a csakrát. A nyitás és zárás folyamata egészen addig folytatódik, amíg az elfogadásról, befogadásról fennálló összes tévképzet át nem alakul egy tápláló, jóindulatú univerzumba vetett hitté.

 Az ötödik csakra háti oldalán (5B) található az asszimiláció központja, amit az egyén társadalomban elfoglalt helyével kapcsolatos érzésekkel, szakmájához, kortársaihoz való viszonnyal szoktak összefüggésbe hozni. Ha az egyén életének ebben a szférájában nem érzi otthonosan magát, önértékelésének hiányát kompenzálandó, érzéseit könnyen palástolhatja büszkeséggel. Tudja, hogy igazából nem boldogul az életben. Valószínűleg az áldozat szerepét játssza, felemlegetve, hogyan nem adta meg számára az élet óriási tehetsége kifejlesztésének lehetőségét. El kell engedni ezt a büszkeséget, s átérezni a fájdalmat és reménytelenséget, majd azokat is el kell engedni. Ha az ember elégedett a munkájával, szakmailag sikeres, akkor a nyak háti oldalán lévő központ általában nyitott. Ilyenkor a személy tevékenysége életcéljába beleillik. Ha olyan foglalkozást választott, ami számára kellő mértékben jelent kihívást, ami kielégíti őt, s amibe ereje legjavát adhatja bele, akkor ez a központ virágba borul. Szakmailag sikeres lesz, s növekedéséhez minden támogatást megkap a világegyetemtől. Ebben a központban fedezhetjük fel a hibázástól való félelemérzést is, ami meggátolhat abban, hogy belevágjunk abba, amit oly nagyon szeretnénk megtenni. Ez az egyén barátságaira és egész társas életére nézve is igaz. Mivel elutasítottsággal kapcsolatos érzéseink belülről erednek, amikor kivetítjük őket másokra, a másik személyt kerüljük el annak érdekében, hogy elkerüljük a visszautasítást magát. Bele kell vágni a vágyott szakmába, menni az áhított kapcsolatok után, s feltárni a vele kapcsolatos érzéseinket: ezek azok az utak, melyeken felszabadíthatjuk érzéseinket, s így a szívcsakrát megnyithatjuk.

A homloki központ, a harmadik szem csakra (6A) a mentális fogalmak képi megjelenítésével és megértésével áll kapcsolatban. Magában foglalja az egyén valóságról alkotott fogalmait, az univerzumról alkotott képét, azaz hiedelmeit arról, hogy milyen az univerzum. Ha ez a központ az óramutató járásával ellentétes irányban forog, akkor az illető világról alkotott képei nem igazak, és általában negatívak, mentális fogalmai zavarosak. Az e képeket és fogalmakat alkotó személy maga vetíti ki őket a világba, s világát ezek szerint alkotja meg. Ha ez a központ eltömődött vagy gyenge, akkor alkotó gondolkodásunk gátolt. Ha a központ forgása erős, a forgásirány az óra járásával ellentétes, akkor erős hajlandóságot mutatunk negatív gondolatok generálására. Ha mindez egy erősen működő végrehajtó központtal párosul (6B csakra), mely a fej hátsó részén helyezkedik el, akkor pusztító hatású lehet az egyén életében. A megoldás, a megértés.

 A fej hátsó részénél lévő mentális végrehajtó központ (6B csakra) a homloki központ segítségével kialakított alkotó gondolatok keresztülvitelével áll összefüggésben. Ha a végrehajtó akarati központ nyitott, az ember gondolatait a megfelelő cselekvés követi és gondolatai megtestesülnek a fizikai valóságban. Ha ez a csakra nem nyitott, akkor nehéz időket élünk át, míg gondolatainkat gyümölcsöztetni leszünk képesek. Különösen frusztráló állapot, ha valakinek a frontális 6A csakrája nyitott, a háti oldalon lévő 6B pedig zárt. Ennek az embernek rengeteg kreatív ötlete van, de úgy tűnik, hogy azok sohasem valósulnak meg. Általában állapotához társít egy magyarázatot, amelyben a külvilágot hibáztatja a problémáért. Ehelyett megtanulhatja, hogyan vigye keresztül lépésről lépésre, amit véghez akar vinni. Másrészt, ha ez a központ az óramutató járásával egyező, míg a túloldali azzal ellentétes irányú, egy még sokkal zavaróbb helyzettel állunk szemben. Ez az ember keresztül viheti torz ötleteit még akkor is, ha elképzelései nélkülözik a valósággal való kapcsolatot. Például, ha azt hisszük, hogy ez a világ undok, mocskos, „mindenki csak magával törődik, úgyhogy vedd csak el, amire szükséged van”, és meg is van a képessége arra, hogyan kell bánni a világgal, azaz végrehajtó akarati központja működik, akkor akár úgy is cselekedhet, mint egy bűnöző.

A koronaközpont (7. csakra) az egyén spiritualitáshoz való viszonyával, egész lénye fizikai, érzelmi, mentális és spirituális integrációjával áll kapcsolatban. Ha ez a központ zárt, a személynek valószínűleg nincsen élménye, kapcsolata saját spiritualitásával. Ha a központ nyitott, az illető az őrá speciálisan jellemző formában nagyon gyakran éli át saját spiritualitását.

Fontos

Szavazás

Egészségünket a gondolkodásunk hogyan befolyásolja?
A pénz a legfontosabb
A szeretet a legfontosabb.
A reményünk a legfontosabb.
A hitünk a legfontosabb.
Asztali nézet